Vaastu course

*DONOTMISS*
*वास्तुशास्त्र सिखनेकी दुर्मिळ संधी * *सहस्र महावास्तू*
*डॉ.सहस्रबुध्दे प्रणित वास्तूकोर्स *
*ऑनलाइन *
*२४ केसस्टडीज *
*२-३-४ ऑक्टोबर *२०२०*
१.पारंपारिक दृष्टिकोण तथा वास्तूसूत्रे.
२.भवन-ऑफिस-फँक्टरी के आकारप्रकार के अनुसार भाग्यनिर्णय
३.वास्तुज्योतिष निर्णय
४.पॉचमहाभूतात्मक पृथक्करण
५.द्विउर्जाप्रवाह पध्दती
६.अक्ष पध्दती
७.यौगिक उपाय
८.हेलिक्स् लिंगम किलक मंत्रबीज शंकू मंत्रबीजप्लेट्स
९. पारंपरिक उपायशास्त्र
१०.इंटिरिअर रेमेडीज्
११.तंत्र उपाय -चक्रपूजा-स्तंभरचना-स्थापना
१२.वास्तुउपीयशास्त्रके बारह उपाय
१३.अंग आवरण विक्षेप देवता
१४. वास्तूपुरूषमंडल
१५.वास्तूयंत्रे
फ़ी: १२५००/-
सर्टिफिकेट नोट्स्
*समय *
*१२.३० से २.३० और ०४ से ०६*
दूरभाष
*चिरायू ९७६२४०१२३४*
*पिने़श ८९९९९१२४२८*
*सहस्रबुध्दे ९८२२०११०५०*

Sent from my iPhone

Popular posts from this blog

Ratnadhyay

Shikhi Devta