Posts

Showing posts from October, 2016

Divali over

Diwali gone, office on So its time to move now From Crackers to Computers From Celebration to Discussion From Lights to Ledgers From Candles to Clients From Fire to File From pleasure to pressure. HAPPY OFFICE GOING Sent from my iPhone

दिपावली💐🌺💐

28/10/16, 8:50:31 PM: Narendra: आममाणसांचे अंत:करण ह्रदयात असते व तेथे भावभावनांचे हलकल्लोळ चालतात पण संत व योगियांचे अंत:करण आज्ञाचक्रात असते व तेथे भावभावनांचे कोष असतात.जेव्हा माऊली म्हणतात की ते ज्ञान ह्रदयी प्रतिष्ठे आणि शांतिचा अंकुर फुटे मग विस्तार बहु प्रगटे आत्मबोधाचा ।। तेव्हा हा संदर्भ सहज समाधी अवस्थेचा असतो म्हणून सर्व संतांची दृष्टी नासाग्र असते की जेथे खरे ह्रदयाचे स्थान आहे💐🙏💐 28/10/16, 8:50:31 PM: Narendra: आज्ञाचक्र किंवा भ्रूमध्य ही जागा ज्ञानेंद्रिये व कर्मेंद्रिये यांच्या वर आहे त्यामुळे सर्व भोग वासना इंद्रियजन्य सुखांच्या वर आहे.या चक्राला म्हणूनच महाद्वार म्हणतात.येथून पुढे खरा अध्यात्माचा प्रवास सुरू होतो.या जागी चंद्र व सूर्य नाड्यांचा संगम होतो म्हणजेच या चक्रावर ध्यान केल्यास मन-चित्त-बुध्दीचे ऐक्य सहज होते.येथूनच प्राणांचा प्रवास उर्ध्वमुख होतो.येथे ध्यान लावल्यास चंद्र सूर्य नाडीचे सहज नियमन होते.या चक्रावर ध्यान लागणे म्हणजे दीप लागणे व हीच खरी जीवाची दिपावली.या महाद्वारात दीप लागणे म्हणजेच जिवाला शिवाचे दर्शन होणे;हेच जीवाचे आद्य कर्तव्य आहे.प

दिपावली

27/10/16, 10:17:00 PM: Narendra: मन सहजच आज्ञाचक्रावर स्थिर होण्यासाठी व ही प्रक्रिया नकळत एक स्वभाव होण्यासाठी हिन्दू संस्क्रृतीत गंध-तिलक-कुंकुम लावण्याची प्रथा आहे.जेथे मन तेथे प्राण -जेथे प्राण तेथे ध्यान अशी योगशास्त्राची त्रिसुत्री आहे व त्याचेच प्रतिबिंब प्रथा व संस्कृतींत दिसुन येते. भाल गोल ऐसे पूर्वेचे आंगण। तिलक कुंकुम सूर्यासरिसा।। असे गुरूपाठात श्री माताजींचे वर्णन आहे💐🌺💐 Sent from my iPhone

दीपावली

⭐️🔔आज्ञाचक्र किंवा भ्रूमध्य ही जागा ज्ञानेंद्रिये व कर्मेंद्रिये यांच्या वर आहे त्यामुळे सर्व भोग वासना इंद्रियजन्य सुखांच्या वर आहे.या चक्राला म्हणूनच महाद्वार म्हणतात.येथून पुढे खरा अध्यात्माचा प्रवास सुरू होतो.या जागी चंद्र व सूर्य नाड्यांचा संगम होतो म्हणजेच या चक्रावर ध्यान केल्यास मन-चित्त-बुध्दीचे ऐक्य सहज होते.येथूनच प्राणांचा प्रवास उर्ध्वमुख होतो.येथे ध्यान लावल्यास चंद्र सूर्य नाडीचे सहज नियमन होते.या चक्रावर ध्यान लागणे म्हणजे दीप लागणे व हीच खरी जीवाची दिपावली.या महाद्वारात दीप लागणे म्हणजेच जिवाला शिवाचे दर्शन होणे;हेच जीवाचे आद्य कर्तव्य आहे.प्रतिकात्मक दारात दीप लावणे याचा हा आंतरिक गूढार्थ 💐🌞 Sent from my iPhone

Vaastu books

24/10/16, 8:25:58 PM: Rajnita 9 March: Remedial Vaastu for Shops, Offices & Industries http://amzn.in/2a9oMtd 24/10/16 , 8:26:00 PM: Rajnita 9 March: Secrets of Vastushastra http://amzn.in/6aXvCwu 24/10/16 , 8:26:03 PM: Rajnita 9 March: Cosmic Science of Vastu http://amzn.in/0x508k4 24/10/16 , 8:26:05 PM: Rajnita 9 March: These 4 books are available on Amazon 24/10/16, 8:28:03 PM: Rajnita 9 March: Mystic Science of Vastu http://amzn.in/7bmOqV3 Sent from my iPhone

New book in Hindi language on Vaastu

Image

original_dnyaneshwari

Poetry

19/10/16, 10:26:01 PM: Narendra: बेहोष मी बेहोष मी जगी हिंडोनी जगवेगळा।। होषात ज्यांच्या जग हे असे धन दु:ख दारा लोभ जे गळुनी हिशोब हे मी तू चे नाते नवीन हे जन्मले।।१॥ अवनीवरी प्रेमा असा निर्मून देवाचा ठसा बेहोष तरलो आज मी त्यागून ही तम संस्रुती ।।२।। उतरून घाट गंगे तुझे मन शुध्द झुळझुळ वाहते फोडून पत्थर अहमीचे हे घाट सुंदर बांधिले।।३।। घनमेघ गभीर गर्जती आकाश ह्रदयी जन्मले जोडून तीरद्वय चमकते सप्तचक्री इंद्रधनू।। बेहोष मी बेहोष मी जगी हिडूनी जगवेगळा।। 19/10/16, 10:26:01 PM: Narendra: त्यागून दुनियादारी ही मनी ज्योत तळपे ती तुझी ह्रुदयीच प्रीती ईश्वरी गात्रा परौती जी सखी।।५।। 19/10/16, 10:26:01 PM: Narendra: ह्रदयात तू नि मी कुठे हरपलेचि माझे सर्व ते ऐशा विरागी अनुभवी पाहू कुठे जाऊ कुठे ॥६॥ बिलगून मजला रोज जे ते क्रोध मोह गेले कुठे छायेत तुझिया स्वप्न ते अजि येथ वेडे गवसले॥७॥ बिंबात प्रतिबिंब हे डोळा जशी द्रुष्टी वसे मेघात आहे वीजही जल तेथ कैसे नांदते॥८॥ बेहोष मी बेहोष मी जगी हिंडोनी जगी वेगळा॥ 19/10/16, 10:26:01 PM: Narendra: हा होष जगी या नियम की

Vaastu Traditional

19/10/16, 10:42:03 AM: Narendra: Those who do not understand the redistribution of energy and forces by various tenets of the traditional Vaastu science proposed by 18 sages,they only try to add their pseudo-intellectual contributions to this divine science and pollute the grace and bliss of the tradition.Such foolish additions are called as pseudo intellectual vomit on the divine threads and the cloth of the traditional sciences. 19/10/16, 10:42:03 AM: Narendra: Intellectually incapable persons and corrupt-clever brains have introduced these malignant extensions to the grandeur of the Shastras like Lasher antenna -ghost finders-aura mapping-dowsing ;which are beyond the orbit of reality-fact-intellectual quest .All such pseudo techniques are not at all needed if one dwells in the depths and the girths of the integral approach of all oriental Shastras.These Shastras are called as Super-Techniques in the ancient book Kamika-Aagam as theoretically and practically it gives equal importan

Re: Vaastu Traditional

The new western style of using geo-pathic theories for traditional Vaastu Shastra is absolutely futile and funny thing as the traditional Shastras are more profound and comprehensive in the approach;due to its deep thought related to five dimensions viz Planets-Elements-Deities-Directions-Energy . Sent from my iPhone > On 18-Oct-2016, at 10:13 PM, Dr.N.H.Sahasrabudhe < dr.nhs.vaastu@gmail.com > wrote: > > 18/10/16, 9:21:23 PM: Cl Neww Richa Bhandari: V v nice sir ....... so much knowledge increased 👌🏻👌🏻👌🏻 > 18/10/16, 9:23:57 PM: Rajkumar Jain Chinchvad: Very nice sir > 18/10/16, 9:30:10 PM: Cl Neww Begavde: Excellent Sir, now I am waiting for advance course 😊 > 18/10/16, 9:33:09 PM: Cl New Sarikapt: Sir there is no words to say about this course. Whatever knowledge you gave us its very important for us. I hope all of your students get good knowledge from you. Thank you sir. You are very different from another teachers. > 18/10/16, 9:43:3

Remedial Vaastu Course Appreciation by students

18/10/16, 9:21:23 PM: Cl Neww Richa Bhandari: V v nice sir ....... so much knowledge increased 👌🏻👌🏻👌🏻 18/10/16, 9:23:57 PM: Rajkumar Jain Chinchvad: Very nice sir 18/10/16, 9:30:10 PM: Cl Neww Begavde: Excellent Sir, now I am waiting for advance course 😊 18/10/16, 9:33:09 PM: Cl New Sarikapt: Sir there is no words to say about this course. Whatever knowledge you gave us its very important for us. I hope all of your students get good knowledge from you. Thank you sir. You are very different from another teachers. 18/10/16, 9:43:35 PM: Cl Neww Anandpavar: Namaste Sir ! This course surely has made us capable enough to identify and eliminate all sorts of possible problems in a Vastu. I personally am very thankful to you for introducing various aspects of shastra, so deeply and logically. This nature of course has imbibed a great confidence and a sense of responsibility as well. Learning Vastushastra from 'you' is definitely is going to be a turning point in

Vaastu Parameters

Image

Remedial Vaastu Course-Pune-14/15/16 Oct

Image
Successful accomplishment of the course with 25 participants 💐👍💐

Remedial Vaastu course in Pune

Image
16/10/16, 1:25:44 PM: Narendra: Remedial Vaastu course in Pune

New Hindi Vaastu book

Image
16/10/16, 8:13:33 AM: Narendra: New Hindi book

Vaastu course in pune 14/15/16 October 2016

Image

Advance-Vaastu-Course

DO NOT MISS International Advance Vaastu Course 19/20/21 November in Moscow .||Advance-Vaastu-Designs || By Vaastu-Mahaguru Dr N H Sahasrabuddhe 9822011050 "Course Contents:" 💐Vaastu-Design💐 1) Concept of energy-grid in the Vedik-Culture. 2) Formation of Mandalas for emergence of deities. 3) Sacred threads of vaastu-purush-mandala that ties the matrix of deities. 4)comparison of Hartmann grid and Kari grid with Vedik concept. 5) aura of deities and unification with the elements. 6) emergence of elements due to differential confluence of jaivik and pranik energies. 7) Ratio-Proportions and balancing of elements. 8) Limiting the frame of vaastu by system of rituals. 9) Sacred path to demarcate the vaastu and its predictions by organizing the placements. 10) Shad-Varg-Bal-Sadhan (Aay-Vyay-Yoni-Nakshatra-Vaar-Tithi) A unique traditional approach to connect the home to the cosmic world of energies. Sent from my iPhone On 05-Oct-2016, at 11:03 PM, Saranagati Das < saranagati.6

💐New book Sahasra-Mahavaastu 💐

Image

New book

Image
DONOTMISS VAASTU-COURSE Learn 3 days and start practice on 4 th day Remedial Vaastu Course with practical demo by Vaastu -Mahaguru Dr N H Sahasrabuddhe Vaastu Vidya Vachaspati Sampoorn Vaastu Upayshastra on 14/15/16 October 2016 Hotel Rutugandh Behind Deccan Bus stand,Pulachi Vadi Pune Contact Dr NHS 9822011050
Image
03/10/16, 9:41:10 PM: Narendra: Launch of the Hindi book, Sahasra Maha Vastu

Aanandji to my office

Image

My birthday Maggirvar to my office

Image

Aanandji to my office

Image

DSN Master Aanandji to my office

Image