🌺_*सहस्र-महावास्तू*_🌺 ११-१२-१३ मे २०१८ पुणे 🌈_*डॉ नरेंद्र सहस्रबुध्दे*_ 🌈९८२२०११०५० 🌸प्रणित 🌸 *रेमेडियल वास्तू विशारद कोर्स * संपूर्ण वैदिक उपायशास्त्र रत्नाध्याय-धातुअध्याय-रंगाध्याय-कीलक-हेलिक्स्-तंत्राध्याय-मंत्रबीज शंकू-फॉर्म करेक्शन-प्रवेश द्वार करेक्शन-अस्ट्रो करेक्शन-मंत्राध्याय-यंत्राध्याय दूरभाष 🌲प्रशांतजी ९८२२१७१७३९ 🌹चिरायु जी ९७६२४०१२३४


Popular posts from this blog

Ratnadhyay

Shikhi Devta